Zarządzenia 2007

ZARZĄDZENIA

Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki

z 2007 roku

 1. nr 3 - POBIERZ
 2. nr 5 - POBIERZ
 3. nr 16 - POBIERZ
 4. nr 17 - POBIERZ
 5. nr 18 - POBIERZ
 6. nr 20 - POBIERZ
 7. nr 21 - POBIERZ
 8. nr 22 - POBIERZ
 9. nr 28 - POBIERZ
 10. nr 32 - POBIERZ
 11. nr 33 - POBIERZ
 12. nr 38 - POBIERZ
 13. nr 39 - POBIERZ
 14. nr 40 - POBIERZ
 15. nr 44 - POBIERZ
 16. nr 48 - POBIERZ
 17. nr 55 - POBIERZ
 18. nr 56 - POBIERZ
 19. nr 57 - POBIERZ
 20. nr 58 - POBIERZ
 21. nr 61 - POBIERZ
 22. nr 73 - POBIERZ
 23. nr 75 - POBIERZ
 24. nr 76 - POBIERZ
 25. nr 80 - POBIERZ
 26. nr 81 - POBIERZ
 27. nr 82 - POBIERZ
 28. nr 83 - POBIERZ
 29. nr 87 - POBIERZ
 30. nr 88 - POBIERZ
 31. nr 91 - POBIERZ
 32. nr 92 - POBIERZ
 33. nr  8 
  w sprawie: projektu planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich                    finansowanych na 2007 rok.                    
  - POBIERZ, ZAŁACZNIK - pobierz
 34. nr 10
  w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej.
  - POBIERZ
 35. nr 13 w sprawie: planu kontroli na 2007 rok.
  - POBIERZ, Załacznik - pobierz
 36. nr 24
  w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Duszniki na 2007 rok.
  - POBIERZ, Załączniki nr 1  -pobierz, nr 2 - pobierz
 37. nr 29
  w sprawie: planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych na 2007 rok.                   
  - POBIERZ, Załącznik - pobierz
 38. nr 31  
  w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich                    finansowanych na 2007 rok.                    
  - POBIERZ, Załacznik - pobierz
 39. nr 47
  w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Duszniki na 2007 rok
  - POBIERZ,  Załącznik nr 1 - pobierz, nr 2 - pobierz
 40. nr 67
  w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2008.                    
  - POBIERZ, Załaczniki - pobierz
 41. nr 68 w
  sprawie:
  zmiany zarządzenia Nr 67/07 z dnia 31 sierpnia 2007r. Wójta Gminy
      Duszniki w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu     budżetu Gminy Duszniki na rok 2008.                     
  - POBIERZ
 42. nr 70
  w sprawie: przeniesienia planowanych wydatków bieżących w Komunalnym Zakładzie  Budżetowym w Dusznikach w roku 2007 między paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
  - POBIERZ, Załącznik - pobierz
 43. nr 71
  w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Duszniki na 2007 rok-
  POBIERZ - Załączniki - nr 1- pobierz, nr 2 - pobierz
 44. nr 77
  w sprawie: projektu budżetu Gminy Duszniki na 2008 rok-
  POBIERZ - OBJAŚNIENIA - POBIERZ - Załaczniki - nr 1 - pobierz, nr 2 - pobierz
 45. nr 89
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska                        i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.                      
  - POBIERZ - Załacznik - pobierz
 46. nr 93
  w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów własnych i wydatków z nich                    finansowanych na 2007 rok.                    
  - POBIERZ - Załącznik - pobierz
 47. nr 94
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok -
  POBIERZ - Załącznik - pobierz
 48. nr 95
  w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa w 2007 roku.                    
  - POBIERZ - Załącznik - pobierz
 49. nr 96
  w sprawie: układu wykonawczego budżetu Gminy Duszniki na 2007 rok -
  POBIERZ - Załącznik nr 1 - pobierz, nr 2 - pobierz

69/07

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiejw dniu 21 października 2007r.

- treśc zarządzenia >>> POBIERZ

90/07

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Komunalnego Zakładu

Budżetowego w Dusznikach

treść zarządzenia >>> POBIERZ

72/07

w sprawie: 
pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniach 20 i 21 października 2007 r. 
w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskieji 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- treść zarządzenia - POBIERZ

Nr 67

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Duszniki na rok 2008.

- POBIERZ

- POBIERZ

43/07

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

- treść zarządzenia - POBIERZ

6/07

w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki

- treść zarządzenia - POBIERZ

42/07

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 41/07 z dnia 30.05.2007r. w sprawie umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

- treść zarządzenia - POBIERZ

41/07

w sprawie: umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

- treść zarządzenia - POBIERZ