Budowa kurnika dla brojlerów o obsadzie 155,20 DJP w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki na terenei nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 298/4 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie wszczęcie postępowania