Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na maszyny rolnicze, na chlewnię warchlaków, na działce o nr ewid. 224 w Sękowie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie