Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy