24 - Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ewidencyjnej numer 568/2, obręb Duszniki o łącznej mocy do 3,4 MW

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

   Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu opini przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania