Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Grzebienisku II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Grzebienisku II


Ogłoszenie
   SIWZ
   Przedmiar
   STWiOR
   Opinia Geotechniczna
   BiOZ
   Opis planu zagospodarowania
   Opis techniczny
   Rzut boiska wielofunkcyjnego
   Detal przekroju nawierzchni
   Plan zagospodarowania
   Projekt umowy
   Treść rozporządzenia