Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu - w formule zaprojektuj i wybuduj

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24 stycznia 2020 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24 stycznia 2020 r.
   

Zmiana SIWZ z dnia 22 stycznia 2020 r.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   Zmiana treści SIWZ z dnia 22 stycznia 2020 r.
   Załącznik nr 6 do SIWZ (nowy wzór)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21 stycznia 2020 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 21 stycznia 2020 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 263515P ul. Leśna w Niewierzu - w formule zaprojektuj i wybuduj

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Program funkcjonalno - użytkowy
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej