Wybory samorządowe 2018

Wybory Wójta Gminy Duszniki z dnia 4 listopada 2018 r.

   Wybory
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 4 listopada 2018 r.

INFORMACJA o godzinach pracy członków Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 4 listopada 2018 r.

   Informacja o godzinach pracy członków
Obwodowych Komisji Wyborczych
w dniu 4 listopada 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego-wyniki wyborów do rady

   Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach
wyborów do rad na obszarze
województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego-wyniki wyborów wójtowie

   Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach
wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa wielkopolksiego

 

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH Z DNIA 21 października 2018 r.

  Protokół obsadzenia mandatów
radnych bez głosowania 
   Protokól wyborów
do Rady Gminy
   PROTOKÓŁ
WYBORY WÓJTA
GMINY DUSZNIKI
   Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania
 w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego w dniu 4 klistopada 2018 r.
PROTOKÓŁ
WYBORY DO RADY POWIATU
SZAMOTULSKIEGO

INFORMACJA o godzinach pracy członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 Informacja o godzinach pracy członków
Obwodowych Komisji Wyborczych

Wykaz członków Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z pełnionymi funkcjami

  Wykaz Członków
Obwodowych Komisji Wyborczych
wraz z pełnionymi funkcjami 

Obwieszczenie GKW w Dusznikach

   Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach
do Rady Gminy Duszniki bez głosowania
w okregu wyborczym nr 14

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

   Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej |
w Dusznikach z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów
na radnych w wyborach do Rady Gminy Duszniki
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na wójta

   Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na wójta
w wyborach Wójta Gminy Duszniki zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie GKW o przyznanych numerach

   Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach o przynanych
numerach list kandydatów
na radnych w wyborach do
Rady Gminy Duszniki

Powołanie obwodowych komisji wyborczych

  Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych w Gminie Duszniki 

Do 12 października 2018 r. wnioski o sporządzenie pełnomocnioctwa

   INFORMACJA DOTYCZĄCA
PEŁNOMOCNICTWA
    WNIOSEK O SPORZĄDZENIE
AKTU PEŁNOMOCNICTWA
   ZGODA NA PRZYJECIE
PEŁNOMOCNICTWA

Głosowanie w alfabecie Braille'a do dnia 8 października 2018 r.

   Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 27 sierpnia 2018 r.w sprawie
wzorów kart do głosowania oraz
nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille'a
   Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 24 września 2018 r.

Informacja o dodatkowym terminie na zgłaszanie kandydatów do komisji wyborczych

  Informacja
Komisarza Wyborczego w Poznaniu II
z dnia 25 września 2018 r. 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki

   Obwieszczenie
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 20 września 2018 r.o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych

Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych/głosowanie korespondencyjne

   Państwowa Komisja Wyborcza
Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego
   Informacja o uprawnieniach
wyborcy niepełnosprawnego
   Rozporządzenie o przesyłakch
w głosowaniu korespondencyjnym
   Zgłoszenie zamiaru głosowania
korespondencyjnego

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni w wyborach 21 października 2018 r.

  Informacja PKW w spr. uprawnień
mężów zaufania i obserwatorów społecznych
   UCHWAŁA PKW w sprawie
wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
   UCHWAŁA PKW w sprawie
wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego
   Poradnik dla obserwatora społecznego

Informacja dot. rejestru wyborców

 

INFORMACJA dot. dopisania
do rejestru wyborców

   OBWIESZCZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sparwie rejestru wyborców wraz ze wzorami
wniosków o udostępnienie informacji z rejestru wyborców

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

 

 OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach
o odatkowym terminie zgłoszeń list kandydatów
na radnych do Rady Gminy Duszniki
w okręgu wyborczym nr 14

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

   Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych
   Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
   Zgłoszenie kandydatów na członków OKW
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Uchwała z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie
spososbu zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń i plakatów

 

 Zarządzenie Nr 38/18Wójta Gminy Dusznikiw sprawie wykazu miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach
samorządowych, zarządzonych na dzień 21 pażdizernika 2018 r.

Informacja do zarządzenia Nr 38/18

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Dusznikach-terminy dyżurów

  Obiweszczenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach -terminy dyżurów

Postanowienie Komisarza Wyborczego o zwołaniu posiedzenia

  Postanowienie Komisarza wyborczego w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń terytorialnych komisji wyborczychw wyborach organów
jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych
na dzień 21 października 2018 r.
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie 
powołania terytorialnych komisji wyborczych 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 

Komunikat KW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

   Komunikat KW w Poznań II o sposobie zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 

Komunikat KW w Poznań II dot. głosowania korespondencyjnego

   Komunikat  o zamiarze głosowania
korespondencyjnego
   wzór zgłoszenia zamiaru głosowania
korespondencyjnego

Komunikat o zarejestrowanych komitetach

 

 Komunikat KW w Poznań II o komitetach
wyborczych utworzonych w związku z wyborami
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Obwieszczenie Starosty Szamotulskiego z dnia 27 sierpnia 2018

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r.

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki o okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej

   Obwieszczenie Wójta Gminy Duszniki
   

Komunikaty Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2018 r.

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 
   Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na 31 grudnia 2017 r. w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Kalendarz wyborczy

https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/kalendarz-wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561