Wyniki konkursu ofert na 2022 rok

  Wysokość dotacji na 2022 rok
na zadania w obszarze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
   Wysokość dotacji na 2022 rok
na zadania w obszarze wspierania
kultury, sztuyki, ochrony dóbr kultury
i dziedictwa narodowego
Wysokość dotacji na 2022 rok
na zadania w obszarze wspierania
kultury, sztuyki, ochrony dóbr kultury
i dziedictwa narodowego
"Organizowanie zajęć teatralnych"