Protokoły 2010

PROTOKÓŁ NR NR IV/11 z dnia 25 stycznia 2011r

 

PROTOKÓŁ NR IV/11

sesji Rady Gminy Duszniki

w dniu 25 stycznia 2011r.

- CZYTAJ załącznik

PROTOKÓŁ NR NR III/10 z dnia 28 grudnia 2010r

 

PROTOKÓŁ NR III/10

sesji Rady Gminy Duszniki

w dniu 28 grudnia 2010r.


- CZYTAJ,
załącznik

PROTOKÓŁ NR II/10 z dnia 3 grudnia 2010

 

PROTOKÓŁ NR II/10

sesji Rady Gminy Duszniki

w dniu 3 grudnia 2010r.

 

- CZYTAJzałącznik, załącznik

PROTOKÓŁ NR NR I/10 z dnia 30 listopada 2010r

 

PROTOKÓŁ NR I/10

sesji Rady Gminy Duszniki

w dniu 30 listopada 2010r.

- CZYTAJ załącznik, załącznik, załącznik,załącznik, załącznik, załącznik,
załacznik, załącznik, załącznik