Konsultacje programu wspólpracy z organizacjami 2023 rok

   Zarządzenie Nr 102/22
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 20 października 2022 r.
   Ogłoszenie Konsultacji
   Projekt Programu Wpsólpracy
z Organizacjami Pozarządowymi
na 2023 rok
   Formularz konsltacyjny
Wyniki konsultacji