Komunikat KW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

   Komunikat KW w Poznań II o sposobie zgłaszania
kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych