Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i konieczność ponownej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i wystąpienie o opinię