Formularz zgłoszenia członka obwodowej komisji wyborczej

   Formularz zgłoszenia członka obwodowej komisji wyborczej
w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej