Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP w Dusznikach (rejon ul. Piaskowej) i Sękowie (dz. nr 425, 426)

  Obwieszczenie
  Uchwała LVI/361/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r.
  Zał. GML Duszniki
  Uchwała nr LVI/362/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2022 r.
  Zał. GML Sękowo