Obwieszczenie GKW o przyznanych numerach

   Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej
w Dusznikach o przynanych
numerach list kandydatów
na radnych w wyborach do
Rady Gminy Duszniki