14- Budowa linii kablowej nN-0,4 kV, cz. dz. nr 260 obręb Sędzinko