Zapytanie ofertowe pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

  Treść zapytania ofertowego pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"
 

 

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

 

 

 

Załącznik nr 2 - Projekt umowy