Punkt skupu surowców wtórnych na dz. nr 297 obręb Sędziny