Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24 czerwca 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.06.2019 r.

Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Przedmiar robót
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej
   Opinia Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków