Wszczęcie

Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego