Ogłoszenia

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ogranoczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dyszniki położonej w Dusznikach

  Ogłoszenie o pierwszym przetargu
  Lista osób zakwalifikowanych do w/w przetargu
  Informacja o wynikach

Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż dz. nr 377/9, obr. Grzebienisko

  Informacja o wyniku

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Grzebienisku

  Ogłoszenie o drugim przetargu 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaz dz. nr 377/9, obr. Grzebienisko

  Informacja 

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Grzebienisku

  Ogłoszenie Grzebienisko, dz. 377/9