Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego - socjalnego, dwulokalowego na działce o nr ewid.: 412/9, obręb Sękowo

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Projekt budowlany
   Kosztorys ofertowy
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej