Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2018 r.

a) Uchwała Nr XLIX/348/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;TEKST

b) Uchwała Nr XLIX/349/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki
z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TEKST, załacznik,załacznik, załacznik

c) Uchwała Nr XLIX/350/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie: Uchwała NR XLIX/350/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/341/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko;TEKST

d) Uchwała Nr XLIX/351/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2018-2020;TEKST, załacznik

e) Uchwała Nr XLIX/352/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki;TEKST

f) Uchwała Nr XLIX/353/18 Rady Gminy Duszniki w sprawie:w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz  z odpowiedzią na skargę;TEKST