Budowa elektrowni słonecznej Duszniki III wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 747 o mocy 8MW (8 x 1 MW) obręb Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wyłożenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie