Budowa punktu skupu złomu i zbierania odpadów - skup surowców wtórnych w Sękowie na dz. nr ewid. 427/5 i 427/9 obręb Sękowo, gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie