Budowa warchlakarni o obsadzie do 672,00 DJP zlokalizowanych w miejscowości Sedzinko, gm. Duszniki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 294 obręb Sędzinko

Obwieszczenie - decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie - decyzja
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy VI

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy V

   Obwieszczenie - nowy termin
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy IV

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy III

   Nowy termin załatwienia sprawy III
   

Obwieszczenie - przesłanie uwag i wniosków do inwestora

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - możliwość składania uwag i wniosków

  Obwieszczenie - możliwość składania uwag i wniosków
   

Obwieszczenie nowy termin załatwienia sprawy II

   Nowy termin załatwienia sprawy II
   

Obwieszczenie - wycofanie wniosku o uzgodnienia

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - nowy termin załatwienia sprawy

   Obwieszczenie
   

Uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Nowy termin załatwienia sprawy

  Obwieszczenie
   

Wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie