9 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 297 obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   Decyzja

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie