Przebudowa dróg - ułożenie płyt typu PDTP na terenie Gminy Duszniki

Wybór najkorzystniejszej oferty

   Wybór najkorzystniejszej oferty
   

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  Ogłoszenie o zmianie ogzłoszenia z dnia 09.03.2018 r.
   Wyjaśnienia do treści SIWZ z dnia 09.03.2018 r.
  Zmienione załączniki do SIWZ z dnia 09.03.2018 r. 

Przebudowa dróg - ułożenie płyt typu PDTP na terenie Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Projekt umowy
   STWiOR dla Części I, II i III

 

Część I - Przebudowa ulicy Kasztanowej w Niewierzu i ulicy Sportowej w Podrzewiu:

ul. Kasztanowa
w Niewierzu:
 
 

1. Projekt wykonawczy

2. Przedmiar

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 ul. Sportowa w Podrzewiu:  
 

1. Projekt wykonawczy

2. Przedmiar

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

 

Część II - Przebudowa ulicy Topolowej w Sędzinku i ulicy Czereśniowej w Sędzinach:

ul. Topolowa w Sędzinku:
 
 

1. Projekt wykonawczy

2. Przedmiar

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 ul. Czereśniowa
w Sędzinach:
 
 

1. Projekt wykonawczy

2. Przedmiar

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

 

Część III - Przebudowa ulicy Miodowej w Grzebienisku i drogi w Brzozie:

 ul. Miodowa
w Grzebienisku:
 
 

1. Projekt wykonawczy

2. Przedmiar

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 Droga w Brzozie:
 
 

1. Projekt wykonawczy

2. Przedmiar

3. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego