Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

  Obwieszczenie - ponowna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach i zawaidomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji
 

 

Treść opinii Państwowego powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach