Budowa kurnika dla brojlerów o obsadzie 155,20 DJP w miejscowości Sędziny, gmina Duszniki na terenei nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 22/2 obręb Sędziny

Obwieszczenie -ponowne wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - decyzja SKO

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Decyzja

  Obwieszczenie - decyzja
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie wszczęcie postępowania