Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 10.12.2020 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dn.10.12.2020 r.
Sprawozdanie Rb-27S za 2019 r.
Sprawozdanie Rb-N za 2019 r.

Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.

   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
   Zmiana treści SIWZ i wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 09.12.2020 r.
   Projekt WPF na lata 2021-2029
   Zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
   Opinia RIO
   Wybór Skarbnika

Wyjaśnienia treści SIWZ z dzn. 08.12.2020 r.

  Wyjaśnienia treści SIWZ z dn. 08.12.2020 r.
   Zaświadczenie GKW o wyborze Wójta
   Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie udzielenia absolutorium
   Sprawozdanie Rb-NDS za 2019 r.
   Sprawozdanie Rb-Z za 2019 r.
   Sprawozdanie Rb-28S za 2019 r.
   Uchwały RIO dot. wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 i 2019 r.
   Uchwały RIO w sprawie planowanej kwoty długu

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego

  Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
   Uchwała Rady Gminy Duszniki w sprawie zaciągnięcia kredytu
   Wykaz aktualnych zobowiązań
   Sprawozdanie Rb 27S za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie Rb 28S za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie RbN za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie RbNDS za III kw. 2020 r.
   Sprawozdanie RbZ za III kw. 2020 r.
Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy
Zał. nr 3 - Grupa kapitałowa
Zał. nr 4 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego