Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 105, 107 oraz 106 obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Obwieszczenie - umorzenie postępowania

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zawiadomienie o wycofaniu wniosku

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie