Konsultacje programu współpracy z NGO na 2020 rok

  Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
   Ogłoszenie konsultacji
   Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2020 rok
   Formularz konsultacyjny