Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 699 i 700 obręb Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenia
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie