Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 czerwca 2021 r. XLIII sesja (opublikowano 07 lipca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XLIII/278/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030;

b)      Uchwała Nr XLIII/279/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.;

c)      Uchwała Nr XLIII/280/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji i dochodach gospodarstwa domowego; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN.-XI.4131.1.153.2021.24

d)      Uchwała Nr XLIII/281/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 294 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Sędzinko, gmina Duszniki;

e)      Uchwała Nr XLIII/282/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Duszniki, (działka ewidencyjna nr 1061/4)- w trybie bezprzetargowym;

f)       Uchwała Nr XLIII/283/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/235/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu;

g)      Uchwała Nr XLIII/284/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie obrębu Duszniki (działka ewidencyjna nr 1061/3)- w trybie bezprzetargowym;

h)      Uchwała Nr XLIII/285/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;

i)       Uchwała Nr XLIII/286/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 4 maja 2021 r.