Informacja o numerach oraz granicach obowodów głosowania

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO w POZNANIU II
O NUMERACH ORAZ GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
W WYBORACH PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ- Czytaj