Kontrola działalności, wnioski

Kontrole 2014 rok

1.Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli tekst jednolity - pobierz

2. Uchwała Komisji Rozstrzygajacej Najwyższej Izby Kontroli - pobierz

3. Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego- pobierz 

4. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego - pobierz

5. Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli  - pobierz

6. Protokół kontroli zakładu, w którym wykoinywana jest
    kara ograniczenia wolnosci na terenie Gminy Duszniki - pobierz