Prowadzenie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na dz. nr ewid. 226/10 i 226/12 obręb Ceradz Dolny

Umorzenie postępowania

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania