Budowa sieci wodociągowej na części działek o nr. ewid. 129, 251/19 obręb: Ceradz Dolny, gmina Duszniki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

   Obwieszczenie RGP.6733.5.2023.ŁR
   Obwieszczenie decyzja RGP.6733.5.2023.ŁR