Nr 12

w sprawiezarządzenia wyborów organów wykonawczych w sołectwach Gminy Duszniki