Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
 

Tabela nr 1 - Informacje ogólne do oceny ryzyka w Gminie Duszniki

   Tabela nr 2 - Wykaz budynków i budowli w Gminie Duszniki
   Tabela nr 3 - Wykaz sprzętu elektronicznego w Gminie Duszniki
   Tabela nr 4 - Wykaz pojazdów w Gminie Duszniki
   Tabela nr 5 - Infromacja o majątku trwałym
   Tabela nr 6 - Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od uszkodzeń (od wszystkich ryzyk)
   Tabela nr 7 - Wykaz lokalizacji, w których prowadzona jest działalność oraz lokalizacji, gdzie znajduje się mienie jednostek Gminy Duszniki
   Tabela nr 8 - Szkodowość w Gminie Duszniki w okresie ostatnich trzech lat

Wybór oferty

   Wybór oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ

  Wyjaśnienia do SIWZ
   SIWZ
   Załącznik nr 6