Jednostki pomocnicze (sołectwa, dzielnice, osiedla)

WYBORY SOŁECKIE GRODZISZCZKO

   Ogłoszaenie o terminie wyborów
Sołtysa i Rady Sołeckiej
w Sołectwie GRODZISZCZKO
   Informacja z wyborów
w dniu 24 marca 2023 r.

WYBORY SOŁECKIE BRZOZA

   Ogłoszaenie o terminie wyborów
Sołtysa i Rady Sołeckiej
w Sołectwie BRZOZA
   Informacja z wyborów
w dniu 24 marca 2023 r.

Wybory sołeckie SARBIA

  Wybory sołeckie
SARBIA

Wybory sołeckie MIEŚCISKA

 

Wybory sołeckie

MIEŚCISKA

28 października 2019 r.

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PODZIAŁU SOŁECTWA

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach  dotyczących
podziału Sołectwa Mieściska-Sarbia- CZYTAJ

Wybory

INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH
WYBORACH SOŁECKICH kadencja 2019-2023
  SOŁECTWO
GRZEBIENISKO
   SOŁECTWO
SĘKOWO
   
SOŁECTWO
ZAKRZEWKO
 SOŁECTWO
  NIEWIERZ
SOŁECTWO
 WILCZYNA
   SOŁECTWO
CERADZ DOLNY
   SOŁECTWO
     WILKOWO
INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH
WYBORACH SOŁECKICH kadencja 2019-2023
  SOŁECTWO DUSZNIKI
   SOŁECTWA SĘDZINY
   SOŁECTWO SĘDZINKO-ZALESIE
   SOŁECTWO WIERZEJA
   SOŁECTWO PODRZEWIE
   SOŁECTWO
MIEŚCISKA-SARBIA
   SOŁECTWO MŁYNKOWO
SOŁECTWO
CHEŁMINKO
SOŁECTWO
BRZOZA-
GRODZISZCZKO
SOŁECTWO
KUNOWO

Statut sołectwa


 
STATUT SOŁECTWA BRZOZA - GRODZISZCZKO - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA CHEŁMINKO - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA  CERADZ DOLNY - pobierz 
   
STATUT SOŁECTWA DUSZNIKI - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA GRZEBIENISKO - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA KUNOWO - pobierz 
STATUT SOŁECTWA MIEŚCISKA-SARBIA - pobierz 
STATUT SOŁECTWA MŁYNKOWO - pobierz 
STATUT SOŁECTWA NIEWIERZ - pobierz 
STATUT SOŁECTWA PODRZEWIE- pobierz 
STATUT SOŁECTWA SĘDZINKO-ZALESIE - pobierz 
 
STATUT SOŁECTWA SĘDZINY - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA SĘKOWO - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA WIERZEJA - pobierz
 
STATUT SOŁECTWA WILCZYNA - pobierz  
STATUT SOŁECTWA WILKOWO - pobierz  
 
STATUT SOŁECTWA ZAKRZEWKO- pobierz  

Tablice sołeckie

W Y K A Z    T A B L I C

 - POBIERZ

Z A R Z Ą D Z E N I E  53/13
WÓJTA GMINY DUSZNIKI
z dnia 10 października 2013 r.

w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru i aktualizacji
tablic informacji lokalnej w sołectwach 

pobierz

Sołectwa i sołtysi Gminy Duszniki (kadencja 2019 - 2023)

 
 
 
 
  1.   Sołectwa i sołtysi Gminy Duszniki (kadencja 2019-2023) -pobierz