Zarządzenia Wójta Gminy Duszniki wydane w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rp

 Zarządzenie nr 70/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
   Informacja do zarządzenia nr 70/23
Informacja o zasadach powoływania członków
Obwodowych Komisji Wyborczych