Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. (opublikowano w dniu 26.10.2020 r.)

a)      Uchwała Nr XXXI/206/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

b)      Uchwała Nr XXXI/207/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXXI/208/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2021 rok"

d)      Uchwała Nr XXXI/209/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski

e)      Uchwała Nr XXXI/210/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok