Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2018 r.

 

a)    Uchwała Nr XLVI/337/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - CZYTAJ

b)   Uchwała Nr XLV/338/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2, ZAŁĄCZNIK 3, ZAŁĄCZNIK 4