STRATEGICZNE INWESTYCJE W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWYCH - Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Baczyna - Plewiska