Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV kablowej na działkach o nr. ewid. 126, 125/2, 97 obręb: Chełminko, gmina Duszniki.

Budowia sieci elektroenergetycznej 0,4 kV kablowej na działkach o nr. ewid. 126, 125/2, 97 obręb: Chełminko, gmina Duszniki.

   Wszczęcie RGP.6733.3.2023
   Obwieszczenie RGP.6733.3.2023.ŁR
  6733.3 OBWIESZCZENIE decyzja