Uchwały Rady Gminy Duszniki z 7 lutego 2023 r. LXXV sesja (opublikowano w BIP 9 lutego 2023 r.)

Uchwała Nr LXXV/468/23 z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Duszniki

Uchwała Nr LXXV/469/23 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Duszniki na 2023 rok