Ogłoszenie konkursu na zdania z ustawy o zdrowiu publicznym w 2023 roku

   zarządzenie nr 53/23
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie

ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego